De fires

La Federació disposa de dues maletes amb materials editats dels grups federats per poder muntar una paradeta a les distintes fies que es fan als pobles de Mallorca. Aquest material està en diposit a la Federació i tots els beneficis van destinats als grups que aportan els materials.

Paradeta fira Nadal - 5


 © FMIBM 2011