Memòria Projecte Cultural 2010 i activitats federatives

Memòria de les activitats realizadas en el Projecte Cultural 2010 organitzades per la Federació en conveni amb el Consell de Mallorca. I també les activitats federatives organitzades directament per la federació o amb col·laboració amb altres instituciones


 © FMIBM 2011